رسانه‌های لبنانی خبر دادند: یک شهروند لبنانی که از محدودیت‌های بانک برای برداشت از حساب‌های بانکی به ستوه امده بود به شعبه بانک «الاعتماد اللبنانی» در عکار واقع در شمال این کشور حمله کرد و با تهدید خواستار برداشت از حساب خود شد.

 

او با یک تبر که برای قطع درختان از آن استفاده می‌شود به بانک خود رفت و با تهدید کارمندان گفت: «پولم را بدهید، من فقط پولم را می‌خواهم.»

 

مراجعان به بانک با دیدن این صحنه وارد عمل شدند و مرد عصبانی را آرام کردند.

 

گفتنی است بعد از آنکه مردم لبنان در سایه بحران اقتصادی و سیاسی این کشور دست به برداشت گسترده اندوخته‌های خود از بانک‌های این کشور زدند، بانک‌های لبنان برداشت از حساب‌ها را به شدت محدود کرده‌اند.