(تصاویر) ساخت پرتره فرعون با شیر و قهوه

(تصاویر) ساخت پرتره فرعون با شیر و قهوه


منبع: فرارو

75

1398/10/8

20:18


مردم مصر با قرار دادن 7260 لیوان قهوه و شیر در کنار یکدیگر پرتره ای از توت‌عنخ‌آمون یازدهمین فرعون مصر باستان را ساختند.

مصری ها در اقدامی جالب تصویری از توت‌عنخ‌آمون یازدهمین فرعون مصر باستان را با لیوان های قهوه ساختند و رکورد گینس را شکستند.

به گزارش فرارو، در این رویداد 7260 لیوان قهوه و شیر در کنار یکدیگر قرار داده شد تا پرتره ای از توت‌عنخ‌آمون در فضایی به مساحت 60 متر تشکیل شود.

در مجموع برای این کار 65 کیلوگرم قهوه، 1000 لیتر شیر و 12 ساعت زمان صرف شده است.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

مطالب مشابه