صف‌های طولانی گاز ال پی جی در قم + عکس

صف‌های طولانی گاز ال پی جی در قم + عکس


31

1398/10/8

21:21


این روز‌ها رانندگان به علت سهمیه بندی بنزین و به منظور کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی خودروی خود، به استفاده از گاز ال پی جی روی آورده اند. مردم استان قم در معدود جایگاه‌های این نوع سوخت، در صف‌های طولانی منتظر می‌ایستند و بازار نصب مخازن گاز ال پی جی در این استان رونق گرفته است که عدم رعایت نکات ایمنی در نصب سیلندر‌ها ممکن است برای مردم خطرآفرین باشد.

صف‌های طولانی گاز ال پی جی در قم + عکس

صف‌های طولانی گاز ال پی جی در قم + عکس

صف‌های طولانی گاز ال پی جی در قم + عکس

صف‌های طولانی گاز ال پی جی در قم + عکس

صف‌های طولانی گاز ال پی جی در قم + عکس

صف‌های طولانی گاز ال پی جی در قم + عکس

میزان