افسران ز‌ن چینی در هنگام ورود به بندر چابهار! + عکس

17

1398/10/8

21:21


ناوشکن چینی Xining برای شرکت در رزمایش مرکب ایران، روسیه و چین وارد بندر چابهار شد و با پهلوگیری در اسکله شهید بهشتی چابهار استقبال و تشریفات رسمی انجام شد.

افسران ز‌ن چینی در هنگام ورود به بندر چابهار! + عکس

افسران ز‌ن چینی در هنگام ورود به بندر چابهار! + عکس

افسران ز‌ن چینی در هنگام ورود به بندر چابهار! + عکس

تسنیم