بازی و سرگرمی؛ بهترین گل های هفته پانزدهم فیفا 20 منتشر شدند

منبع: طرفداری

32

1398/10/8

21:25


بعد از چند هفته تاخیر، باز هم شاهد بهترین گل های هفته فیفا 20 هستیم.

طرفداری - چند هفته ای بود که خبری از بهترین گل های هفته از بازی فیفا 20 خبری نبود. سر انجام در هفته پانزدهم باز هم بهترین گل های هفته توسط حساب توییتر EA-Sports منتشر شد. همان طور که می دانید شما نیز می توانید گل های زیبای خود را برای EA-Sports ارسال کنید تا شاید گل شما نیز در بین بهترین گل های هفته جای بگیرد.

مطالب مشابه