برانکو ایوانکوویچ برای هومن افاضلی، سرمربی جدید پارس جنوبی آرزوی موفقیت کرد

منبع: طرفداری

31

1398/10/8

21:53


برانکو ایوانکوویچ برای هومن افاضلی، سرمربی جدید پارس جنوبی آرزوی موفقیت کرد

سرمربی سابق پرسپولیس برای رفیق قدیمی اش آرزوی موفقیت کرد.

طرفداری- هومن افاضلی، سرمربی جدید پارس جنوبی جم شد و جانشین فراز کمالوند خواهد بود. او که با برانکو ایوانکوویچ رفاقت دیرینه ای دارد، از سوی سرمربی سابق پرسپولیس یک پیام حاوی آرزوی موفقیت دریافت کرد.

هومن افاضلی

 

مطالب مشابه