گزارش صداوسیما درباره حواشیِ خبرنگارش

منبع: برترین ها

25

1398/10/8

22:09


در برخی از صفحات شبکه های اجتماعی در روزهای اخیر شاهد وقوع شایعاتی بودیم که در آن از خبرنگاران و اصحاب رسانه با نام هایی دیگر یاد شده بود و فعالیت آنها را به سازمان های غیر مرتبط با رسانه اتصال داده بودند.

باشگاه خبرنگاران: در برخی از صفحات شبکه های اجتماعی در روزهای اخیر شاهد وقوع شایعاتی بودیم که در آن از خبرنگاران و اصحاب رسانه با نام هایی دیگر یاد شده بود و فعالیت آنها را به سازمان های غیر مرتبط با رسانه اتصال داده بودند.

گزارش صداوسیما درباره حواشیِ خبرنگارش

مطالب مشابه