به گزارش النشره، منابع لبنانی از اعتصاب معترضان در مقابل منزل حسان دیاب نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه این کشور در تله الخیاط بیروت خبر دادند.

این در حالی است که برخی معترضان هم در میدان الشهدا بیروت دست به اعتصاب و تظاهرات زده اند.

همزمان سعد حریری نخست وزیر پیشبرد امور لبنان برای خوشگذرانی، بیروت را به مقصد پاریس پایتخت فرانسه ترک کرد.

از سوی دیگر «اشرف ریفی» وزیر پیشین دادگستری لبنان و از مهره‌های نزدیک به عربستان روز یکشنبه طی سخنانی مدعی شد که حزب الله مسئول وخامت اوضاع در لبنان است.

ریفی با اشاره به اینکه دولت حسان دیاب هم راه به جایی نمی‌برد، ادعا کرد: دولت حسان دیاب بیانگر انتفاضه مردمی و گزینه آن نیست بلکه گزینه حزب الله است. به اعتقاد من اگر حسان دیاب دولت تشکیل دهد، جنبش مردمی همانند دولت حریری آن را سرنگون خواهد کرد. همه کشورهای حاشیه خلیج فارس بدون استثنا از لبنان حمایت مالی کرده اند و به پشتیبانی از توسعه، ثبات و شکوفایی آن برخاسته اند.