خالد الجارالله معاون وزیر خارجه کویت پس از دیدار با محمد ایرانی سفیر ایران در کویت اعلام کرد که دولت کویت به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی آن احترام می‌گذارد.

این مسئول کویتی اعلام کرد که اصول سیاست خارجی دولت کویت بر احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی و حسن همجواری است.

الجارالله تاکید کرد که دیدار مزورق الغانم رئیس پارلمان کویت با شخصیت ضدایرانی، شخصی و بدون موافقت طرف رسمی کویت صورت گرفته است.