بازی و سرگرمی؛ چالش های پرومس و پیشچک مجددا عرضه شدند

منبع: طرفداری

75

1398/10/8

23:00


بازی و سرگرمی؛ چالش های پرومس و پیشچک مجددا عرضه شدند

در ادامه چالش های روزانه Ea-Sports این بار چالش این 2 بازیکن عرضه شد.

طرفداری - چند روزی است که شاهد عرضه چالش هایی هستیم که قبل تر نیز عرضه شده بودند. چالش بازیکن هایی مانند میلنر در روزهای قبل عرضه شده بود و در جدیدترین سری این چالش ها نیز، چالش کارت OTW پرومس و فلشبک لوکاس پیچشک مجددا عرضه شدند تا کسانی که دفعه قبلی این چالش ها را انجام نداده بودند، فرصت تازه ای به دست بیاورند تا این چالش ها را تکمیل کنند. در سری جدید این چالش ها، شرایط انجام آن ها بسیار آسان شده است و پیشنهاد می کنیم حتما نگاهی به این چالش ها بیندازید.

مطالب مشابه