تحلیلی بر ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ممسنی و رستم

منبع: نورآباد

75

1398/10/8

23:30


چه کنیم که از بین شماها مجبور به انتخابیم و بضاعت ممسنی و رستم بیش از این نیست. از تمامی لیست فوق حتی یک نفر نبود که توئیتی، پستی، مصاحبه ای، سخنرانی ای و... در حمایت از آزادی های مدنی و سیاسی کرده باشد و هرچه گشتم حتی یک نفر را ندیدم مقاله ای درخور برای توسعه سیاسی-اقتصادی در این منطقه منتشر کرده باشد.

"خبر نورآباد"  تحلیل انتخاباتی:ثبت نام نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و ممسنی و رستم نامزدهای ثبت نامی خود را شناختند. لیست ۲۶ نفره ای که چهره های گمنامش بیشتر از چهره های شناخته شده اش است. مرادی، شفیعی و گودرزی سه نفری هستند که قبلا نمایندگی را تجربه کرده و با احساس تکلیف آمده اند تا دوباره وظیفه سخت نمایندگی بخشی از مردم را به دوش کشند. تعداد زیادی از این لیست که خود می دانند رایی ندارند آمده اند تا با شانس تایید صلاحیت از آن برای خود نمدی ببافند.

پر بیراه نگفته ایم که از خیل مدعیان منجی ممسنی و رستم حتی یک نفر دغدغه اصلی اش مردم نبوده و تنها عرصه سیاست را فرصتی برای رشد سیاسی و بیزینسی کم زحمت خود یافته و مترصد فضایی برای پیمودن راه صدساله در چند ماه هستند.

دلم گرفت از آمدن خیلی هایشان. از آمدن آنهایی که در این چند سال به پستوی خانه خزیده و حاضر نشده اند باری از دوش مردم بردارند تا آمدن آنهایی که نمک به زخم مردم پاشیدند و با کوبیدن بر طبل طایفه گرایی بر پیکر خسته ممسنی و رستم تاختند و خدا میداند در چند ماه پیش رو دوباره چه هزینه ها و قشون کشی هایی که نخواهند کرد تا ثابت کنند مرد علم و عملند.

چه کنیم که از بین شماها مجبور به انتخابیم و بضاعت ممسنی و رستم بیش از این نیست. از تمامی لیست فوق حتی یک نفر نبود که توئیتی، پستی، مصاحبه ای، سخنرانی ای و... در حمایت از آزادی های مدنی و سیاسی کرده باشد و هرچه گشتم حتی یک نفر را ندیدم مقاله ای درخور برای توسعه سیاسی-اقتصادی در این منطقه منتشر کرده باشد.

اعضای این لیست خود را نخبگان سیاسی ممسنی و رستم برشمرده و آمده اند تا ردای سیاست بر تن نمایند و من و شما را نمایندگی کنند. حتی یکنفر از این لیست برای حمایت از مردم ممسنی و رستم در این سالها سراغ خبرنورآباد نیامد و از آنطرف کمتر چهره شناخته شده ای از این لیست وجود دارد که از ما برای حمایت کورکورانه و تبلیغ دعوت نکرده باشد.

طیف جوان و تحول گرای ممسنی و رستم که شاید جمعیت آنها ۳۰ تا ۴۰ درصد رای دهندگان این منطقه باشد سرخورده از انتخاب قبلی است و به جز بخشی از آنها که تحریم انتخابات را (حداقل فعلا) تبلیغ می کنند بقیه بی هدف اخبار را دنبال کرده و هنوز تصمیمی نگرفته اند. شبکه های اجتماعی بر خلاف دور قبلی نشانی از نشاط قبلی ندارد و رسانه های خبری هم هرچه تلاش کردند نتوانستند کمکی به خروج از رکود فعلی کنند. متاسفانه تعداد زیادی از اعضای لیست ۲۶ نفره چنان گمنامند که رسانه های خبری هم به زحمت می توانند تحلیلی از افکار و عقاید آنها داشته باشند چه رسد به بقیه مردم.

انتخاب هیجانی در هفته های منتهی به انتخابات می تواند تجربه تلخ انتخابات قبلی را تکرار کند و آنهایی که در شعار دادن استادند می توانند نقش به سزایی در تحولات پیش رو ایفا کنند. متاسفانه در شرایط فعلی که سرخوردگی سیاسی به اوج خود رسیده و جوانان اعتمادی به نقش آفرینی در انتخابات ندارند دوباره طایفه گرایی شدت خواهد گرفت و با آمدن نتایج تایید صلاحیت ها؛ ممسنی و رستم حاشیه های زیادی را خواهد دید.

به رسانه های منتقد و تحلیلی بیش از پیش نیاز است و ما نیز به زودی برنامه های جدیدی برای حضور موثرتر در انتخابات خواهیم داشت که با شما در میان خواهیم گذاشت.

تحلیلی بر ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ممسنی و رستم


مطالب مشابه