بلایی که سیل سر جاده آورد! + عکس

8

1398/10/23

15:02


در حاشیه خسارات ناشی از سیل در جاسک

بلایی که سیل سر جاده آورد! + عکس

بلایی که سیل سر جاده آورد! + عکس

میزان

تصویری


ویدئو