لیورپول، پیشنهاد قرضی رم برای جذب ژردان شکیری را رد کرد

منبع: طرفداری

23

1398/10/24

03:04


لیورپول، پیشنهاد قرضی رم برای جذب ژردان شکیری را رد کرد

یورگن کلوپ در ادامه فصل به بازیکن 28 ساله و سوئیسی خود نیاز دارد.

طرفداری- پس از مصدومیت سنگین نیکولو زانیولو، آاس رم برای جذب ژردان شکیری با لیورپول وارد مذاکره شده اما پاسخ قرمزهای آنفیلد در مورد انتقال شکیری به رم، منفی بوده است.

به نقل از فابریتزیو رومانو؛ مسئولان رم روز دوشنبه با لیورپول برای جذب شکیری وارد مذاکره شدند. پیشنهاد قرضی رم از سوی این باشگاه انگلیسی رد شده است. لیورپول به اطلاع رم رسانده که خروج شکیری در ژانویه غیرممکن است. اکنون جالوروسی در آستانه جذب متئو پولیتانو قرار دارد. گفتنی است لیورپول در تابستان گذشته نیز با رم بر سر جزییات انتقال دژان لوورن به توافق نرسید.

مطالب مشابه