اولین پست دختر سردار بعد از شهادت پدرش

منبع: برترین ها

11

1398/10/24

10:09


زینب سلیمانی، دختر سردار سپهبد شهید سلیمانی در اولین پست اینستاگرامی بعد از شهادت پدرش، تصویری از دست حاج قاسم را منتشر کرد و نوشت: «ما رأیت الا جمیلا».

برترین‌ها: زینب سلیمانی، دختر سردار سپهبد شهید سلیمانی در اولین پست اینستاگرامی بعد از شهادت پدرش، تصویری از دست حاج قاسم را منتشر کرد و نوشت: «ما رأیت الا جمیلا».

اولین پست دختر سردار بعد از شهادت پدرش

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو