بیانیه آزمایشگاه پژوهشی سایبری دانشگاه تهران در خصوص سانحه دلخراش هواپیما+ بیانیه

منبع: رکنا

87

1398/10/24

10:58


بیانیه آزمایشگاه پژوهشی سایبری دانشگاه تهران در خصوص سانحه دلخراش هواپیما+ بیانیه

به گزارش رکنا، سانحه رخ‌داده به‌دلیل اعمال عملیات فریب بر سیستم فرماندهی و کنترل سامانه پدافند موشکی ایران واقع شده و نقش خطای انسانی در آن منتفی است.

هنوز هیچ یک از مسئولین به نتیجه ی این آزمایش واکنشی نشان نداده اند.

دانشگاه تهران