ابراز همدردی شهردار اهل کانادا به زبان فارسی

منبع: برترین ها

18

1398/10/24

12:41


شهردار ادمونتون کانادا به زبان فارسی با بازماندگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی ابراز همدردی کرد.

برترین‌ها: شهردار ادمونتون کانادا به زبان فارسی با بازماندگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی ابراز همدردی کرد.

او در بخشی از سخنرانی خود به زبان فارسی گفت: من در درد و اندوه شما شریک هستم.

ابراز همدردی خاص شهردار کانادایی با قربانیان ۷۳۷

مطالب مشابه