(ویدیو) بزرگداشت کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی در لیگ هاکی

منبع: فرارو

8

1398/10/26

17:57


بزرگداشت کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی در بازی تیم اویلرز ادمونتون در لیگ هاکی کانادا و آمریکا.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو