(ویدیو) بزرگداشت کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی در لیگ هاکی کانادا

منبع: فرارو

7

1398/10/26

18:10


بزرگداشت کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی در بازی تیم اویلرز ادمونتون در لیگ هاکی کانادا و آمریکا.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو