دستور رئیسی در تسریع کارشناسی حادثه ۷۳۷

منبع: برترین ها

9

1398/10/26

18:19


رئیس قوه قضاییه از دستورش به سازمان قضایی نیروهای مسلح مبنی بر تسریع در بررسی کارشناسی همه فرضیه‌های مطرح در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد.

برترین‌ها: رئیس قوه قضاییه از دستورش به سازمان قضایی نیروهای مسلح مبنی بر تسریع در بررسی کارشناسی همه فرضیه‌های مطرح در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد.

دستور رئیسی در تسریع کارشناسی حادثه ۷۳۷

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو