نوید هم پُشت شهاب درآمد

منبع: برترین ها

3

1398/10/26

19:38


نوید محمد زاده با اشتراک گذاری تصویر شهاب حسینی، حرف های او را مبنی بر مخالفت با تحریم جشنواره فجر، تایید کرد.

برترین‌ها: نوید محمد زاده با اشتراک گذاری تصویر شهاب حسینی، حرف های او را مبنی بر مخالفت با تحریم جشنواره فجر، تایید کرد.

نوید هم پُشت شهاب درآمد

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو