گیشه طرفداری؛ 28 دی؛ یا اینجا، یا هیچ جا

گیشه طرفداری؛ 28 دی؛ یا اینجا، یا هیچ جا


منبع: طرفداری

15

1398/10/28

01:47


گیشه طرفداری؛ 28 دی؛ یا اینجا، یا هیچ جا

با نیم صفحه نخست روزنامه های ورزشی در خدمت شما هستیم.

طرفداری- لغو میزبانی ایران در لیک قهرمانان آسیا، سوژه اصلی روزنامه های ورزشی بوده است.

هدف

ایران ورزشی

گل

ابرار ورزشی

پیروزی

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو