کشف اثری تاریخی که همنشین گرد و غبار بود

منبع: همگردی

11

1398/10/28

06:00


در کلیسای جامع سنت استفان نقاشی دیواری تاریخی و باارزش کشف شد که بنابر بررسی کارشناسان، احتمالا به آلبرشت دورر، هنرمند آلمانی تعلق دارد.

شاهکاری از آلبرشت دورر پیدا شد

کارشناسان معتقدند نقاشی دیواری جدیدی که در کلیسای جامع سنت استفان کشف کرده اند به آلبرشت دورر، نقاش مشهور آلمانی تعلق دارد. این اثر هنری که برای قرن های متوالی زیر لایه ای از گرد و غبار مدفون شده بود، در جریان بازسازی این کلیسای گوتیک که در سال های 1137 تا 1160 ساخته شده، کشف شد. کارشناسان در ماه نوامبر، یعنی دو هفته بعد از آنکه این اثر هنری در قسمتی از کلیسا که اکنون به عنوان فروشگاه مورد استفاده قرار می گیرد پیدا شد، روند تحقیقات خود را آغاز کردند. کارشناسان معتقدند شواهد موجود در نقاشی با ویژگی های بارز آثار دورر مطابقت دارد. یکی از فرضیه ها آن بود که دورر این نقاشی را به دستور امپراتور «ماکسیمیلیان یکم، امپراتور مقدس روم» نقاشی کرده است. به نظر می رسد دورر تصویر دو قدیسه زن را نقاشی کرده باشد، اما آن را به پایان نرسانده است. حالا این کلیسا برنامه مرمت مفصلی را برای این اثر هنری ترتیب داده و بخش هایی از آن را به عنوان نمونه برای انجام بررسی های شیمیایی ارسال کرده است.

منبع: ایسنا

نقاشی دیواری

کلیسای جامع سنت استفان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو