استخدام تراشکار ماهر جهت همکاری در شهر اصفهان

7

1398/10/29

13:34


به تراشکار ماهر با حقوق اداره کار + بیمه و مزایا و حق مکان جهت همکاری در شهر اصفهان در منطقه صنعتی دولت آباد نیازمندیم.

اطلاعات تماس

موبایل 0913xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.

تصویری


ویدئو