استخدام نیروی مراقب جهت آسایشگاه سالمندان - تهران

4

1398/10/29

13:57


به تعدادی نیروی مراقب جهت آسایشگاه سالمندان در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0214xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.

تصویری


ویدئو