استخدام نیروی خدمات خانم در یک مهد کودک در تهران

7

1398/10/29

14:14


به نیروی خدمات خانم جهت امور نظافت و رسیدگی به کودکان جهت مهد کودک در مجیدیه شمالی در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0212xxxxxxx (نمایش کامل)
تلفن 0212xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.

تصویری


ویدئو