هافبک عراقی پرسپولیس برای مسئولان باشگاه خط و نشان کشید و عنوان کرد در صورت عدم پرداخت مطالباتش، این تیم را ترک می‌کند.

بشار رسن، هافبک عراقی پرسپولیس به خاطر عدم پرداخت مطالباتش برای این باشگاه ایرانی مهلتی ۱۰ روزه داد.

رسن گفت: مدیر برنامه هایم به باشگاه مهلت ۱۰ روزه داد تا مطالبات پرداخت شود. در صورتیکه این مطالبات پرداخت نشود، پرسپولیس را ترک می کنم. در شرایط کنونی از ترکیه، اسپانیا، عربستان و امارات پیشنهاد دارم.

مشکل مالی رسن با سرخ پوشان برای اولین بار نیست که مطرح شده چون در فصل گذشته نیز این اتفاق رخ داد ولی این بازیکن در این تیم ماند.