(تصاویر) خیابان‌های خالی چین بر اثر ویروس مرگبار کرونا

منبع: فرارو

16

1398/11/24

17:23


با شیوع گسترده ویروس کرونا در چین، قوانین سفت و سختی برای بیرون آمدن افراد در بسیاری از شهر‌های چین وضع شده است. علاوه بر آن افراد بی شماری در قرنطینه‌های گسترده هستند تا بتوانند بر این ویروس مهلک فائق آیند. تصاویری از خیابان‌های سوت و کور شهر‌های مختلف چین را این جا ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو