اولین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

منبع: برترین ها

7

1398/11/25

08:34


خبرگزاری ایسنا؛ تصاویری از نخستین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر را منتشر کرد.

خبرگزاری ایسنا؛ تصاویری از نخستین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر را منتشر کرد.

اولین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو