حال ناخوش بزرگِ ادبیات ایران در کنج خانه

منبع: برترین ها

10

1398/11/25

15:40


پژمان موسوی، روزنامه‌نگار در توئیتی از حال ناخوش محمدعلی اسلامی ندوشن خبر داده است.

برترین‌ها: پژمان موسوی، روزنامه‌نگار در توئیتی از حال ناخوش محمدعلی اسلامی ندوشن خبر داده است.

حال ناخوش بزرگِ ادبیات ایران در کنج خانه

حال ناخوش بزرگِ ادبیات ایران در کنج خانه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو