همتی: ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دولت با اوراق بدهی داریم

منبع: فرارو

18

1398/11/25

16:16


رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد.

همتی: ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دولت با اوراق بدهی داریم

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:

میزان درصد بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد.

ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوارق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعا می‌تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارامد و تورم زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته باشد.
 

همتی: ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دولت با اوراق بدهی داریم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو