وقتی آ‌قای وزیر روی دسترنج کشاورز ایرانی راه می رود + عکس

15

1398/11/25

16:20


یک کاربر فضای مجازی با انتشار این تصویر نوشت: وقتی وزیر جهاد کشاورزی و همراهانش در بازدید خود پا روی محصول و دسترنج کشاورز ایرانی می‌گذارند، چه انتظاری از دیگران داریم؟!

وقتی آ‌قای وزیر روی دسترنج کشاورز ایرانی راه می رود + عکس

وقتی آ‌قای وزیر روی دسترنج کشاورز ایرانی راه می رود + عکس

فردا

تصویری


ویدئو