جوراب با طرح و مو‌های ترامپ

منبع: برترین ها

9

1398/2/25

15:53


قائم مقام فرماندار ایالت لوئیزیانا جوراب‌ خود را که طرح دونالد ترامپ بر روی آن است به رییس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد.

برترین‌ها: قائم مقام فرماندار ایالت لوئیزیانا جوراب‌ خود را که طرح دونالد ترامپ بر روی آن است به رییس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد.

جوراب با طرح و مو‌های ترامپ

جوراب با طرح و مو‌های ترامپ

جوراب با طرح و مو‌های ترامپ

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو