علامه حسن‌زاده آملی در حال خواندن دعا

منبع: برترین ها

7

1398/12/8

07:17


علامه حسن‌زاده آملی در حال خواندن دعا را مشاهده می کنید.

برترین‌ها: علامه حسن‌زاده آملی در حال خواندن دعا را مشاهده می کنید.

علامه حسن‌زاده آملی در حال دمیدن شفابخش در آب معدنی

تصویری


ویدئو