توضیحات یکی از پزشکان بیمارستان امام خمینی تهران درباره وضعیت بیماران کرونایی در این بیمارستان (فیلم)

منبع: عصر ایران

8

1398/12/8

12:23


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو