(عکس) درگذشت الهام شیخی فوتسالیست قمی به دلیل ابتلا به کرونا

منبع: فرارو

12

1398/12/8

12:36


ویروس کرونا از بازیکن فوتسال بانوان قم هم قربانی گرفت.

(عکس) درگذشت الهام شیخی فوتسالیست قمی به دلیل ابتلا به کرونا

ویروس کرونا از بازیکن فوتسال بانوان قم هم قربانی گرفت.

متاسفانه جامعه ورزش هم در اثر ویروس کرونا داغدار شد. الهام شیخی، فوتسالیست قمی در اثر ابتلا به کرونا ویروس درگذشت.

(عکس) درگذشت الهام شیخی فوتسالیست قمی به دلیل ابتلا به کرونا

منبع:ایلنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو