وضعیت متروی تهران پس از شیوع کرونا

منبع: برترین ها

7

1398/12/8

13:03


ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد یکی از مسافران مترو به دلایل نامعلومی در واگن یکی از خطوط مترو از هوش رفته است.

برترین‌ها: ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد یکی از مسافران مترو به دلایل نامعلومی در واگن یکی از خطوط مترو از هوش رفته است.

وضعیت متروی تهران پس از شیوع کرونا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو