جلسه فوق العاده ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا استان تهران به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و دکتر زالی رییس ستاد مقابله با کرونا در تهران در حال برگزاری است