ازدحام جمعیت در بازار گل محلاتی تهران

منبع: برترین ها

39

1398/12/29

12:51


ازدحام جمعیت در بازار گل محلاتی تهران حکایت از سهل انگاری و بی توجهی مردم به نکات بهداشتی برای پیشگیری از شیوع کرونا دارد.

برترین‌ها: ازدحام جمعیت در بازار گل محلاتی تهران حکایت از سهل انگاری و بی توجهی مردم به نکات بهداشتی برای پیشگیری از شیوع کرونا دارد.

ازدحام جمعیت در بازار گل محلاتی تهران

نظرات


تصویری


ویدئو