اقدام قاطع یک فرماندار در مقابل لغو قرنطینه

منبع: برترین ها

6

1399/1/7

00:30


دکتر شریف خسروی، مغازه هایی که بی توجه به سلامت مردم در روزهای کرونایی باز بودند را با دستگاه جوش، پلمپ کرد.

عصر ایران: دکتر شریف خسروی، فرماندار شهرستان سلسله در استان لرستان مغازه هایی که بی توجه به سلامت مردم در روزهای کرونایی باز بودند را با دستگاه جوش، پلمپ کرد.

اقدام قاطع یک فرماندار در مقابل لغو قرنطینه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو