بایدن اینطوری آقای سناتور را ضربه‌فنی کرد!

منبع: برترین ها

5

1399/1/7

03:40


پیروزی جوزف بایدن برابر برنی سندرز در رقابت درون حزبی دموکرات ها در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، سوژه کارتونی از بیل دی، در سایت کگل شد.

پیروزی جوزف بایدن برابر برنی سندرز در رقابت درون حزبی دموکرات ها در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، سوژه کارتونی از بیل دی، در سایت کگل شد.

بایدن اینطوری آقای سناتور را ضربه‌فنی کرد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو