پلیس هند علیه قرنطینه‌شکنانِ کرونا

منبع: برترین ها

6

1399/1/7

04:10


با اعمال قرنطینه سراسری در هند به مدت ۳ هفته نیرو‌های پلیس برای برخورد با قانون شکنان کرونا در خیابان‌ها حضور یافتند.

برترین‌ها: با اعمال قرنطینه سراسری در هند به مدت ۳ هفته نیرو‌های پلیس برای برخورد با قانون شکنان کرونا در خیابان‌ها حضور یافتند.

پلیس هند علیه قرنطینه‌شکنان کرونا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو