وقتی راننده سمند به سیم آخر می‌زند!

منبع: برترین ها

4

1399/1/7

04:20


ویدئویی از حرکات عجیب یک خودروی سمند و سرانجام واژگون شدنش در فضای مجازی انتشار یافته است.

ویدئویی از حرکات عجیب یک خودروی سمند و سرانجام واژگون شدنش در فضای مجازی انتشار یافته است.

وقتی راننده سمند به سیم آخر می‌زند!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو