وقتی راننده سمند به سیم آخر می‌زند!

منبع: برترین ها

21

1399/1/7

07:50


ویدئویی از حرکات عجیب یک خودروی سمند و سرانجام واژگون شدنش در فضای مجازی انتشار یافته است.

ویدئویی از حرکات عجیب یک خودروی سمند و سرانجام واژگون شدنش در فضای مجازی انتشار یافته است.

وقتی راننده سمند به سیم آخر می‌زند!

مطالب مشابه


تصویری