کنایه سنگین سریال پایتخت به نمایندگان مجلس

منبع: برترین ها

7

1399/1/7

04:38


در جدیدترین قسمت سریال پایتخت، شخصیت نقی که نقش آن را محسن تنابنده بازی می کند به نمایندگان مجلس کنایه زد.

برترین‌ها: در جدیدترین قسمت سریال پایتخت، شخصیت نقی که نقش آن را محسن تنابنده بازی می کند به نمایندگان مجلس کنایه زد.

کنایه سنگین سریال پایتخت به نمایندگان مجلس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو