حدیث روز | ثمره دوراندیشی

منبع: حوزه

6

1399/1/7

06:01


حوزه/ امام علی علیه السلام در روایتی به ثمره دوراندیشی اشاره کرده اند.

حدیث روز | ثمره دوراندیشی

خبرگزاری «حوزه» روایت زیر را از کتاب غررالحکم منتشر می‌کند.

امام علی علیه السلام:

الحَزمُ صِناعَةٌ، ثَمَرةُ الحَزمِ السَّلامَةُ، مَن لَم یُقَدِّمْهُ الحَزمُ أخَّرَهُ العَجْزُ.

دور اندیشی یک هنر است، ثمره دور اندیشی سالم ماندن [از آسیبها] است، کسی که دور اندیشی او را پیش نبرد، ناتوانی او را عقب اندازد.

غرر الحکم : ۱۱۷، ۴۵۹۰، ۸۲۰۸

تصویری


ویدئو