گزارش تکان‌دهنده از اشک‌های پرستار قزوینی

منبع: برترین ها

7

1399/1/7

07:56


پرستاری که ۵۱ روز است رنگ خانه‌ را ندیده و با بغض می‌گوید به ما رحم کنید و در خانه بمانید.

خبرآنلاین: پرستاری که ۵۱ روز است رنگ خانه‌ را ندیده و با بغض می‌گوید به ما رحم کنید و در خانه بمانید.

گزارش تکان‌دهنده از اشک‌های پرستار قزوینی

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو