تعطیلی اماکن عمومی سنندج به خاطر کرونا

منبع: برترین ها

6

1399/1/7

13:18


خبرگزاری تسنیم؛ تصاویری از تعطیلی اماکن تاریخی و عمومی سنندج برای جلوگیری از شیوع کرونا را منتشر کرد.

خبرگزاری تسنیم؛ تصاویری از تعطیلی اماکن تاریخی و عمومی سنندج برای جلوگیری از شیوع کرونا را منتشر کرد.

تعطیلی اماکن عمومی سنندج به خاطر کرونا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو