برای همه‌ی آن‌هایی که با مرگ می‌رقصند (فیلم)

منبع: عصر ایران

6

1399/1/7

13:15


وقتی بحران به اوج می‌رسد و مرگ در می‌زند، خیلی‌ها فرار می‌کنند؛ اما این‌ها چه کسانی هستند که نه تنها در مقابل مرگ می‌ایستند بلکه چشم در چشم مرگ می‌رقصند؟

این ویدیو، پیشکشی است به همهٔ پزشکان، پرستاران و کادر درمانی و خدماتی در همهٔ بیمارستان‌ها: از ایران و ایتالیا تا چین و اسپانیا و آمریکا و هر نقطه‌ای که با کرونا درگیر است؛ به همهٔ آن‌هایی که با مرگ می‌رقصند.
 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو