طلاب شیر زن هرمزگانی و میت کرونایی بندرخمیر

منبع: حوزه

18

1399/1/13

00:21


حوزه /طلاب شیر زن جهادی هرمزگانی میت کرونایی۶۵ ساله را تطهیر و تکفین کردند.

طلاب شیر زن هرمزگانی و میت کرونایی بندرخمیر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از بندرعباس، طلاب جهادی شیر زن هرمزگانی، میت کرونایی۶۵ ساله اهل بندر خمیر بود را تطهیر و تکفین کردند.

تصویری


ویدئو