سردار رحیمی: آزادی زندانیان باعث افزایش سرقت شد

منبع: برترین ها

19

1399/1/13

02:11


سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران گفت: آزادسازی زندانی ها زحمت ما را مضاعف و سرقت ها را بیشتر کرد.

برترین‌ها: سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران گفت: آزادسازی زندانی ها زحمت ما را مضاعف و سرقت ها را بیشتر کرد.

سردار رحیمی: آزادی زندانیان باعث افزایش سرقت شد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو