فیلم | آیا ممکن است انسان آنقدر از رضایت خدا لذت ببرد که دردها را فراموش کند؟

منبع: حوزه

7

1399/1/17

10:35


این روزها صحبت از بلاها و بیماری‌ها به خصوص کرونا است. خدا چرا این شُرور (مثل سرطان و کرونا) را خلق کرده است؟! وظیفه‌ ما در قبال این بلاها چیست؟ در بیان آیت الله مصباح یزدی.

فیلم | آیا ممکن است انسان آنقدر از رضایت خدا لذت ببرد که دردها را فراموش کند؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو